Snímky z terénu

                Vodné dielo Želiezovce                                                          SC Dituria Levice