REFERENCIE

 • METROSTAV s.r.o. - Kompletné geodetické zastrešenie projektu výstavby malej vodnej elektrárne Želiezovce,
 • Aproving s.r.o. - Polohopisné a výškopisné zameranie ČS Slovnaft Šahy za účelom rekonštrukcie ČOV,

 • HYDROENERGIA s.r.o. - zameranie profilov na rieke Hron, za účelom výstavby malej vodnej elektrárne Rudno nad Hronom,

 • HYDROENERGIA s.r.o. - zameranie profilov na rieke Hron, za účelom výstavby malej vodnej elektrárne Čata,

 • Mesto Želiezovce - Porealizačné zameranie a vyhotovenie geometrického plánu pre projekt "revitalizácie centra mesta Želiezovce",

 • BAČÍKSTAV s.r.o. - Kompletné geodetické zastrešenie projektu "prestavba OC DITURIA Levice",

 • Obec Hronský Beňadik - Kompletné geodetické zastrešenie projektu "revitalizácie centra obce Hronský Beňadik",

 • Mesto Želiezovce - polohopisný a výškopisný plán pre projekt "Cyklotrasa Želiezovce",

 • ADM Slovakia s.r.o. - zameranie spevnených plôch v areáli ADM v Leviciach,

 • ACHP Levice a.s. - vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych vzťahov,

 • SPP a.s. - zameranie plynovodov a plynových prípojok,

 • Solar systems a.s. - zameranie skutočného vyhotovenia stavby FVE Šahy,

 • Obec Kalná nad Hronom - vytýčenie vlastníckej hranice,

 • PROGEO s.r.o. - zameranie geologických vrtov,

 • HYDROMELIORÁCIE š.p. - vyhotovenie geometrického plánu na ČS,

 • Množstvo geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov, polohopisných a výškopisných plánov.