GEODÉZIA LEVICE

TRADÍCIA OD ROKU 1991

GEODÉZIA LEVICE s.r.o.

Sv. Michala 4, Levice, 934 01

IČO: 502 18 221   DIČ: 212 023 90 44

Zapísaný v OR: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, č. vložky 40356/N

0910 908 567,   0918 676 404

geodezialevice@gmail.com